Bild på en pool med en trappa i anslutning till den. Bilden är en exempelbild för att visa hur HydroFLOWs modeller för pooler kan minska behovet av backspolning och förbättra filtreringen i pooler och spabad

Minska backspolningen i pooler och spabad med HydroFLOW®

Den här artikeln är för dig som har en pool i någon form. Här går vi igenom hur HydroFLOW® minskar uppvärmningskostnader och vattenförbrukning genom att effektivisera filtreringssystem och backspolning i pooler och spabad. Det är främst våra modeller K40 AQUAKLEAR och P RANGE AQUAKLEAR som är ämnade för olika typer av pooler.

Fördelarna med HydroFLOW® i poolsammanhang

I simbassänger och spaanläggningar fastnar små partiklar som finns i vattnet, i filter. Filtret fungerar som en sil och ju mindre partikeln är, desto svårare är det för filtret att fånga upp den. Det är här våra produkter K40 Aquaklear och P Range Aquaklear kommer in i bilden.

Har du en HydroFLOW® installerad fungerar filtreringen mer effektivt eftersom de klumpar ihop partiklarna och gör att filtren blir enklare att rengöra. Detta leder till att vi får ytterligare två fördelar:

  1. Vattnet blir klarare
  2. Du behöver inte backspola filtret lika ofta och det behövs inte lika mycket vatten när du väl ska göra det. Upp till 10% av poolvattnet kan användas i varje backspolningscykel.

 

Genom att använda HydroFLOW® kan du spara in på dina kostnader för backspolning på tre sätt:

  1. Kostnaden för att ta hand om detta vatten
  2. Kostnaden för att ersätta vattnet
  3. Kostnaden för uppvärmning av ersättningsvattnet

 

Vissa väljer att tillsätta kemiska flockningsmedel för att hjälpa filtret att prestera bättre. HydroFLOW® kan flocka utan kemikalier och den flock som Hydroflow bildar är starkare och mer långlivad än kemiskt bildad flock. Det är därför vi kallar detta för en icke-kemisk flockningsprocess.

Bild på en pool med en trappa i anslutning till den. Bilden är en exempelbild för att visa  hur HydroFLOWs modeller för pooler kan minska behovet av backspoling och förbättra filtreringen i pooler och spabad

 

6 exempel från verkligheten på hur HydroFLOW® enheter sparade in på energikostnader och vattenförbrukning

1. Golds Gym och Aquatics Club, WA, USA
Man installerade HydroFLOW® enheter på simbassänger och bubbelpooler.

Resultat: Backspolningen minskade med 70 % och vattenförbrukning blev en tredjedel lägre än innan. Vattenförbrukningen gick från 90 liter till knappt 23 liter varannan månad.

2. HaMa’pil Country Club, Israel
En HydroFLOW® installerades på en utomhuspool.

Resultat: Behovet av backspolning minskade och de sparade 48 kubikmeter vatten per månad. Behovet av att underhålla poolanläggningen minskade också.

3. Garden Gym, Marseille, Frankrike
En HydroFLOW® enhet installerades på en swimmingpool.

Resultat: Backspolningen minskade med 5 gånger. Enheten betalade sig själv på 11 månader enbart genom besparingarna av vatten- och uppvärmningskostnader.

4. Colmar Stadium, Frankrike
En HydroFLOW® enhet installerades på en inomhuspool.

Resultat: Backspolningen minskade med 4,5 gånger, vilket betalade för enheten på 7 månader, genom besparingar av vatten och uppvärmning.

5. Villa Rosa Hotel, Frankrike
Man installerade en HydroFLOW® enhet på en saltvattenpool på ett hotell.

Resultat: Man behövde inte längre tillsätta något kemiskt flockningsmedel eftersom den signal som HydroFLOW® skickade ut var tillräckligt stark för att klara flockningen själv.

6. Talence Stadium, Frankrike
En HydroFLOW® enhet installerades i en träningsbassäng.

Resultat: Man minskade behovet av kemiska flockningsmedel med 60 % och sparade 750 Euro per år. Effekten av backspolningen bibehölls också.

Signalen som skyddar mot kalk, biofilm och flockar partiklar

Hur går det till? HydroFLOW® enheterna använder en innovativ och patenterad teknik som går ut på att enheten skickar in ett elektriskt fält i vattnet som flödar i röret. Teknologin fungerar på alla typer av rörmaterial och de elektriska signalerna sprids i hela rörsystemet, både med och mot vattenriktningen.

Det elektriska fältet gör så att kalk, bakterier, alger och andra partiklar får en plus/minusladdning. Detta binder samman kalk i större enheter i form av mikrokristaller.

Resultatet blir att kalk och biofilm lossar och hindrar detta från att fästa på ytor. Istället följer partiklarna med vattnet ut ur rörsystemet. Tack vare detta förbättras vattenkvalitén.

Som vi redan har nämnt i början av inlägget gör den elektriska laddningen också att partiklar och smuts bildar flockar som inte sätter sig lika djupt i filtret. Det gör att det blir lättare och billigare att rengöra filtret eftersom mängden vatten som behövs vid backspolning minskar. Flockningen gör också att små partiklar som vanligtvis åker igenom filtret istället fastnar, vilket gör att vattnets kvalitét blir bättre. Du kan därmed ta bort kemikalier för flockning och du kan ofta minska användningen av klor eftersom vattnet i poolen blir renare.

Med detta sagt hoppas vi att vi har lyckats ge en tydlig och bred bild av vad HydroFLOW® produkterna kan göra för din pool.