Hur fungerar HydroFLOW® tekniken?

Den patenterade tekniken använder en signal som:

Signalen

HydroFLOW® enheterna använder en patenterad teknik som skickar in ett elektriskt fält i vattnet som flödar i röret. Teknologin fungerar på alla typer av rörmaterial och de elektriska signalerna sprider sig i hela rörsystemet, både med och mot vattenriktningen.

Skydd mot kalkavlagringar

Kalk bildas av mineraler – oftast kalcium och bikarbonat – som blir upplösta i vatten. När man värmer upp vatten, eller om vattnet på något annat sätt blir övermättat, bildar dessa mineraler en hård massa på rörväggar och värmeutrystning. Det här gör att värmeöverföringen blir sämre, att effektiviteten minskar och att vattenflödet blir blockerat.

HydroFLOW® produkterna använder en patenterad teknik som skickar in ett elektriskt fält i rörsystemet och gör så att kalk, bakterier, alger och andra partiklar får en plus/minusladdning. Detta binder samman kalk i större enheter i form av mikrokristaller. 

Den nya strukturen som kalken har fått, lossar kalk och hindrar den från att fästa på rörväggar och värmeelement och följer istället med vattnet ut ur rörsystemet.

Rör utan HydroFLOW®
Bilden visar hur ett rör som inte är behandlad med HydroFLOWs patenterade teknik ser ut. Man ser att det har bildats avlagringar i ett rör nära värmeelement.
Rör med HydroFLOW®
Bilden visar hur ett rör som behandlas med HydroFLOWs patenterade teknik. Man ser att det inte finns några avlagringar i röret på bilden, utan att lite större kluster av partiklar färdas med vattnet utan att fästa sig på ytor.

Viktigt att veta!

Kalkavlagringar Försvinner bl.a. på:

Avlagringar på utrustning som finns i rörsystemet tar HydroFLOW® produkterna bort.

Kalkavlagringar Försvinner inte på:

Du torkar dock enkelt av avlagringar med en trasa, handduk eller mopp efter behov.

Kalken behåller nämligen den nya strukturen och därför torkar du enkelt bort kalkfläckar.

Kalka av dessa separat

Eftersom vatten värms upp igen utanför rörsystemet får kalken tillbaka sin ursprungliga struktur.

Du måste alltså avkalka dessa själv med exempelvis ättika.

Förbättra vattenfiltreringen med flockning

I pooler behöver man backsopla filter med jämna mellanrum för att tömma dem på smuts och partiklar. Detta leder till slöseri med vatten och framförallt energi. HydroFLOWs produkter minskar den här energiförlusten med hjälp av flockning.

Turbulensen som bildas i rören får partiklarna att krocka med varandra och tack vare den elektriska laddningen som HydroFLOWs signal skapar i vattensystemet fastar de i varandra och bildar flockar. När vattnet åker igenom filtret fastnar flockarna på filtrets yta istället för att fastna längre in i det. Detta gör att det blir lättare och billigare att rengöra filtret eftersom mängden vatten som behövs vid backspolningen minskar. Flockningen gör också att små partiklar som vanligtvis åker igenom filtret istället fastnar, vilket gör att vattnets kvalitét blir bättre.

Bilden visar hur ett rör som är behandlad med HydroFLOWs patenterade teknik ser ut i samband med flockning. Signalen gör att parkiklar klumar ihop sig och fastnar i fitret istället för att åka igenom det eller fastna långt in i det.

Bli av med biofilm

Kontaminering av bakterier och annat biologiskt material kallas för biofilm.  det är oftast industriella och kommersiella system som kan få stora problem med detta.

Biofilmen fastnar i rör och värmeväxlare vilket försämrar värmeöverföringen och blockerar flödet i återcirkulerande vattensystem. Bakterierna som bildas i vattensystemet kan både vara svåra och dyra att behandla med kemikalier.

HydroFLOWs patenterade teknik skickar som sagt en signal in genom röret till vattnet så att biofilmen lossnar, vilket därmed minskar mängden bakterier i vattensystemet.

Bilden visar det ser ut när HydroFLOWs patenterade teknik tar bort biofilm.

Här kan du lära dig mer om hur tekniken fungerar!

Här kan du se hur du monterar Pearl och Pearl Plus och hur det går till när produkterna behandlar hårt vatten och tar bort kalkavlagringar i ditt hem. Vill du läsa mer om tekniken kan du göra det här!

Spela videoklipp

Spara
vatten

Minska vattenförbrukningen tack vare färre backspolningar

Förläng livslängden

Varmvattenberedare och annan utrustning fungerar mer effektivt och håller längre

Minska kemikalier

Skydda utrustning och system med en minskad mängd kemikalier eller inga kemikalier alls

Effektivt underhåll

Minska vattenförbrukningen tack vare färre backspolningar

spara
energi

Överföringen av värme förbättras, rören blir rena vilket sparar energi