Produkter för pooler

HydroFLOW® K40 Aquaklear

En kemikaliefri lösning för dig som
vill bli av med kalkavlagringar i poolen

HydroFLOW® K40 aquaklear

K40 AQUAKLEAR är ett kemikaliefritt alternativ för dig som vill bli av med kalkavlagringar, minska bakterienivån, få bättre vattenkvalitet och förbättra filtreringen i pooler, badtunnor, spabad och dammar.

Modellen är designad för att ta bort kalk, minska bakterienivåerna och minska användningen av klor, vilket också minskar klorlukten.

K40 AQUAKLEAR förbättrar även filtreringen eftersom partiklarna fastnar högre upp i filtret. Detta gör att rengöringen av filtren, alltså backspolningen, blir mer effektiv. Små partiklar som vanligtvis åker igenom systemet fastnar istället i filtret vilket gör att vattnet blir klarare. Här kan du läsa mer om hur tekniken fungerar.

K40 AQUAKLEAR passar på rör med en utvändig diameter på upp till 63 mm. Den är lämplig för alla typer av rörmaterial och du kan installera den enkelt själv.

HydroFLOW® P Range Aquaklear

Förbättrad vattenkvalitet för
kommersiella pooler och kyltorn

HydroFLOW® P Aquaklear

P Range Aquaklear är utformad för att förbättra vattenkvaliteten och ta bort kalk i både kommersiella simbassänger och kyltorn – helt utan kemikalier! Modellen finns i olika storlekar och kan monteras på rör av alla material upp till 200 mm i ytterdiameter.

Pooler
Ett vanligt problem med simbassänger är att de ofta har höga halter av kloraminer och att de har en stark klorlukt. Samtidigt kan man behöva backspola filtren ofta, vilket kräver mycket energi och vatten. Ofta används dessutom flockningsmedel för att partiklar och smuts skall fastna i poolens filter.

HydroFLOW® P Range Aquaklear flockar utan kemikalier vilket leder till en bättre vattenkvalitet och gör dessutom att du inte behöver tillsätta lika mycket klor i poolen. Detta gör även att poolvattnet inte får en lika stark lukt. Du behöver inte heller backspola filtren lika ofta, vilket sparar både energi och vatten.

Kyltorn
I kyltorn kommer du kunna minska eller ta bort kemiska flockningsmedel eftersom den signal som HydroFLOW®P Range Aquaklear skickar ut en elektisk signal som flockar partiklarna. Detta gör att du behöver tillsätta mindre flockningsmedel och att mängden tillskottsvatten minskar. Modellen kommer dessutom att ta bort och förebygga kalkavlagringar på värmeväxlare och i själva tornet, vilket minskar underhållskostnaderna och förbättrar den totala effektiviteten.

Sammanfattning:
HydroFLOW® P Range Aquaklear gör alltså att:

  • bakterienivåerna minskar
  • kalkavlagringar försvinner
  • filtreringen blir bättre
  • vattnets turbiditet / grumlighet minskar
  • behovet av backspolning minskar


Vill du veta mer om hur tekniken fungerar kan du göra det här. 

Spara
vatten

Minska vattenförbrukningen tack vare färre backspolningar

Förläng livslängden

Varmvattenberedare och annan utrustning fungerar mer effektivt och håller längre

Minska kemikalier

Skydda utrustning och system med en minskad mängd kemikalier eller inga kemikalier alls

Effektivt underhåll

Minska vattenförbrukningen tack vare färre backspolningar

spara
energi

Överföringen av värme förbättras, rören blir rena vilket sparar energi