HydroFLOW® vattenrenare och kalkborttagare har tilldelats märkningen "Solar Impulse Efficient Solution"

En märkning för rena och lönsamma lösningar

Vi är stolta över att meddela att HydroFLOW® nu är en del av utmaningen #1000solutions, som är ett initiativ från Solar Impulse Foundation för att välja ut lösningar som uppfyller höga krav på hållbarhet och lönsamhet. Märkningen tilldelades efter en bedömning av oberoende experter, vilket gör att vi kan erbjuda en trovärdig kvalitetsmarkör som beslutsfattare inom näringsliv och myndigheter kan lita på.

Vi är också stolta över att kunna säga att HydroFLOW® bidrar till FN:s ramverk för hållbara mål, enligt Solar Impulse Foundation.

Mål 6 för hållbar utveckling – Rent vatten och sanitet #SDG6

Mål 9 för hållbar utveckling – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur #SDG9

Här kommer du till HydroFLOW® på Solar Impulse Foundations hemsida.

Så här fick vi märkningen

En del av ansökningsprocessen bestod i att skicka in en detaljerad fallstudie till Solar Impulse Foundation för att visa fördelarna med HydroFLOW® produkterna och tekniken de använder. Den inlämnade fallstudien beskrev en installation på huvudkontoret för ett Fortune 100-företag i USA.

Målet var att minska vatten- och kemikalieanvändningen, minska underhållet och energiförbrukningen samt förlänga utrustningens livslängd. Enheten installerades på kondensorn med öppen slinga i två kyltorn på 1000 ton.

I en revision jämfördes data från de två föregående åren för att kunna utvärdera resultatet efter ett års drift med HydroFLOW®.

Förutom att minska användningen av antikalkmedel och biocidkemikalier förbättrades effektiviteten genom att värmeväxlingsytorna var fria från avlagringar.  Tornet kunde köras med högre koncentrationscykler, vilket innebär att  användningen av vatten och avloppsvatten minskade.

Resultaten av försöket var bland annat:

  • Sparade 85% på sötvatten och avloppsvatten.

  • Minskad energiförbrukning (uppvärmningsbränsle och el) tack vare att  effektiviteten förbättrades med 10% hos växlare.

  • 75% mindre kemiska antikalkmedel och biocider användes.

  • Den årliga besparingen på vatten och energi uppgick till 73 400 USD enligt en enkel återbetalningsanalys, med ett positivt nettonuvärde på 4 760 200 USD under byggnadens 50-åriga livslängd. ???????

  • Orginaltexten: Annual savings on water and energy use were $73,400 using a simple payback analysis, with a positive Net Present Value of $4,760,200 over the building’s 50 year useful life.